رله نظارت مدار تریپ، برای کنترل کلیدهای ACB/MCCB و یا مدارات ایمنی طراحی و اختصاص داده شده است و زمانی که یک مورد نابسامانی در سیستم رخ دهد، چراغ LED قرمز روشن خواهد شد. اين حفاظت، براي جلوگيري از ايجاد وقفه در مدار تريپ بكار مي‌رود. چنانچه مدار تريپ دچار قطعي باشد، همراه با بسته شدن كنتاكت تريپ،‌ مدار فرمان باز خواهد ماند و فرمان قطع ارسال نخواهد شد. این رله در دو نوع ریلی و تابلویی عرضه می‌شود.