رله ‌استارت مجدد موتور RSR-72، جهت استارت و شتاب‌گیری مجدد در استارت اتوماتیک موتورها طراحی شده است. این رله برای مدار تغذیه و کنترل ولتاژ، کنترل کنتاکتور و فعال سازی حافظه، کنترل توقف موتور و ... قابل استفاده می‌باشد. در جلوی پنل ، پتانسیومترها و میکروسویچ‌هایی برای تنظیم کردن رله و یک LED که نشان‌دهنده وضعیت حالت کاری رله می‌باشد تعبیه شده است.