سیستم مانیتورینگ بیمارستانی مدلRMS ، برای مانیتورینگ از راه دور پارامترهایی که توسط رله‌های بیمارستانی HRI تولید شده است، به کار می‌رود. تجهیزاتی مانند HRI-R40 و یا HRI-R40W به وسیله خروجی سریال RS485 بهRMS متصل می‌گردند.