رله‌های بیمارستانی براساس مانیتور کردن ایزولاسیون کار می‌کنند و با اعمال یک ولتاژ DC ویا سیگنال رمزنگاری شده،عمل می‌کنند. این تجهیزات جهت ایمنی کارکنان پزشکی و اطمینان بیماران در واحدهای مراقبت ویژه، اتاق عمل‌ها و خانه‌های سالمندان، دندان‌پزشکی، دام‌پزشکی و ...... به کار می‌روند.