رله‌های نشت جریان امکان مانیتورینگ و حفاظت از شبکه ولتاژ پایین (LV) را با به کارگیری مبدل‌ها فراهم می‌کنند. این رله‌ها مطابق با استانداردهای حفاظتی IEC/EN 60947-2 عمل می‌کنند. رله ارت لیکیج ریلی در مدل‌های مختلف عرضه می‌شوند. این مدل از رله‌ها به محض احساس نشت جریان زمین، جریان اصلی را قطع می‌کنند و با این عمل مانع از برق گرفتگی می‌شوند.