مولتی متر، تجهیزی با توانایی سنجش پارامترهای الکتریکی همچون ولتاژ،جریان، ضریب قدرت، توان و .. است اما قابلیت سنجش شاخص‌های هارمونیک را ندارد. مولتی مترها از نظر نحوه نصب شامل دو نوع ریلی و تابلویی می‌باشند.