پاور آنالایزر تجهیزی با قابلیت اندازه‌گیری و مانیتورینگ بسیاری از پارامترها در حوزه توان و انرژی همچون ولتاژ، جریان، توان اکتیو(وات)، توان راکتیو(وار)، میزان انرژی در سیستم های تکفاز یا سه فازو ... است. پاور آنالایزرها شامل مولتی متر، انرژی میتر، هارمونیک آنالایزر می باشد. پاور آنالایزرها در ابعاد مختلف و در مدل‌های تکفاز و سه فاز و ریلی و تابلویی عرضه می‌شوند.

انرژی میتر

انرژی‌میتر جهت اندازه‌گیری انرژی مصرفی در شبکه‌های تکفاز و سه فاز مورد استفاده قرار می‌گیرد. کنتور انرژی در انواع تابلویی و ریلی در رنج‌های ولتاژی و جریانی مختلف عرضه می‌شود.

مشاهده

مولتی‌متر

مولتی متر، تجهیزی با توانایی سنجش پارامترهای الکتریکی همچون ولتاژ،جریان، ضریب قدرت، توان و .. است اما قابلیت سنجش شاخص‌های هارمونیک را ندارد. مولتی مترها از نظر نحوه نصب شامل دو نوع ریلی و تابلویی می‌باشند.

مشاهده

نرم‌افزار مدیریت انرژی

نرم افزار مدیریت انرژی، داده‌های مربوط به انرژی را جمع‌آوری می‌کند و آن‌ها را برای سه هدف اصلی شامل گزارش دادن(ثبت داده‌های انرژی)، نظارت کردن(تحلیل روند و پیگیری مصرف انرژی) و تعهد( به معنای پاسخ‌های بلادرنگ یا به معنای ایجاد تعهد در جهت بهبود حفظ انرژی باشد) به کار می‌گیرد. نرم افزار جامع NRG برای بهره برداری از کنتورها و جمع آوری و پردازش اطلاعات و ثبت آن ها در کامپیوتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. پاورآنالایزر نیز به عنوان دستگاه اندازه گیری برای سیستم مدیریت مصرف قابل استفاده می‌باشد. پاورآنالایزر پارامترهای مختلفی همچون ولتاژ، جریان، توان اکتیو و راکتیو، انرژی ورودی و خروجی، دیماند ماکزیمم و... را اندازه‌گیری می‌کند و علاوه بر نمایش روی صفحه، آن‌ها را روی پورت خروجی خود نیز ارسال می‌نماید. نرم‌افزار پس از دریافت اطلاعات آن‌ها را ثبت می‌نمایند و بدین ترتیب انواع قابلیت‌ها از قبیل نمایش به صورت عددی، رسم نمودار های مختلف را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

مشاهده

هارمونیک آنالایزر

با پیشرفت الکترونیک صنعتی، بارهای غیر خطی بوجود آمدکه باعث می‌شود شکل موج جریان خروجی غیر سینوسی شود. از جمله عوامل بوجود آورده بار غیر خطی درايوهاي AC / DC ، Soft Starters ، يكسوسازها و … مي باشندکه در نهایت باعث ایجاد هارمونیک در سیستم می‌شوند. با توجه اثراتی که هارمونیک‌ها بر روی اجزای مختلف سیستم می‌گذارند لذا بررسی و تحلیل هارمونیک‌ها حائز اهمیت است. هارمونیک آنالایزر برای سنجش، مانیتورینگ، مدیریت و آنالیز پارامترهای الکتریکی شبکه برق نظیر ولتاژ، جریان، اغتشاش هارمونیک و بسیاری از پارامترهای کیفی توان طراحی شده است.با پیشرفت الکترونیک صنعتی، بارهای غیر خطی بوجود آمدکه باعث می‌شود شکل موج جریان خروجی غیر سینوسی شود. از جمله عوامل بوجود آورده بار غیر خطی درايوهاي AC / DC ، Soft Starters ، يكسوسازها و … مي باشندکه در نهایت باعث ایجاد هارمونیک در سیستم می‌شوند. با توجه اثراتی که هارمونیک‌ها بر روی اجزای مختلف سیستم می‌گذارند لذا بررسی و تحلیل هارمونیک‌ها حائز اهمیت است. هارمونیک آنالایزر برای سنجش، مانیتورینگ، مدیریت و آنالیز پارامترهای الکتریکی شبکه برق نظیر ولتاژ، جریان، اغتشاش هارمونیک و بسیاری از پارامترهای کیفی توان طراحی شده است.با پیشرفت الکترونیک صنعتی، بارهای غیر خطی بوجود آمدکه باعث می‌شود شکل موج جریان خروجی غیر سینوسی شود. از جمله عوامل بوجود آورده بار غیر خطی درايوهاي AC / DC ، Soft Starters ، يكسوسازها و … مي باشندکه در نهایت باعث ایجاد هارمونیک در سیستم می‌شوند. با توجه اثراتی که هارمونیک‌ها بر روی اجزای مختلف سیستم می‌گذارند لذا بررسی و تحلیل هارمونیک‌ها حائز اهمیت است. هارمونیک آنالایزر برای سنجش، مانیتورینگ، مدیریت و آنالیز پارامترهای الکتریکی شبکه برق نظیر ولتاژ، جریان، اغتشاش هارمونیک و بسیاری از پارامترهای کیفی توان طراحی شده است.با پیشرفت الکترونیک صنعتی، بارهای غیر خطی بوجود آمدکه باعث می‌شود شکل موج جریان خروجی غیر سینوسی شود. از جمله عوامل بوجود آورده بار غیر خطی درايوهاي AC / DC ، Soft Starters ، يكسوسازها و … مي باشندکه در نهایت باعث ایجاد هارمونیک در سیستم می‌شوند. با توجه اثراتی که هارمونیک‌ها بر روی اجزای مختلف سیستم می‌گذارند لذا بررسی و تحلیل هارمونیک‌ها حائز اهمیت است. هارمونیک آنالایزر برای سنجش، مانیتورینگ، مدیریت و آنالیز پارامترهای الکتریکی شبکه برق نظیر ولتاژ، جریان، اغتشاش هارمونیک و بسیاری از پارامترهای کیفی توان طراحی شده است.با پیشرفت الکترونیک صنعتی، بارهای غیر خطی بوجود آمدکه باعث می‌شود شکل موج جریان خروجی غیر سینوسی شود. از جمله عوامل بوجود آورده بار غیر خطی درايوهاي AC / DC ، Soft Starters ، يكسوسازها و … مي باشندکه در نهایت باعث ایجاد هارمونیک در سیستم می‌شوند. با توجه اثراتی که هارمونیک‌ها بر روی اجزای مختلف سیستم می‌گذارند لذا بررسی و تحلیل هارمونیک‌ها حائز اهمیت است. هارمونیک آنالایزر برای سنجش، مانیتورینگ، مدیریت و آنالیز پارامترهای الکتریکی شبکه برق نظیر ولتاژ، جریان، اغتشاش هارمونیک و بسیاری از پارامترهای کیفی توان طراحی شده است.با پیشرفت الکترونیک صنعتی، بارهای غیر خطی بوجود آمدکه باعث می‌شود شکل موج جریان خروجی غیر سینوسی شود. از جمله عوامل بوجود آورده بار غیر خطی درايوهاي AC / DC ، Soft Starters ، يكسوسازها و … مي باشندکه در نهایت باعث ایجاد هارمونیک در سیستم می‌شوند. با توجه اثراتی که هارمونیک‌ها بر روی اجزای مختلف سیستم می‌گذارند لذا بررسی و تحلیل هارمونیک‌ها حائز اهمیت است. هارمونیک آنالایزر برای سنجش، مانیتورینگ، مدیریت و آنالیز پارامترهای الکتریکی شبکه برق نظیر ولتاژ، جریان، اغتشاش هارمونیک و بسیاری از پارامترهای کیفی توان طراحی شده است.با پیشرفت الکترونیک صنعتی، بارهای غیر خطی بوجود آمدکه باعث می‌شود شکل موج جریان خروجی غیر سینوسی شود. از جمله عوامل بوجود آورده بار غیر خطی درايوهاي AC / DC ، Soft Starters ، يكسوسازها و … مي باشندکه در نهایت باعث ایجاد هارمونیک در سیستم می‌شوند. با توجه اثراتی که هارمونیک‌ها بر روی اجزای مختلف سیستم می‌گذارند لذا بررسی و تحلیل هارمونیک‌ها حائز اهمیت است. هارمونیک آنالایزر برای سنجش، مانیتورینگ، مدیریت و آنالیز پارامترهای الکتریکی شبکه برق نظیر ولتاژ، جریان، اغتشاش هارمونیک و بسیاری از پارامترهای کیفی توان طراحی شده است.

مشاهده