شرکت الکتروپدیده آلفا تنها نماینده رسمی و انحصاری برند CONTREL و COMELETRIC ایتالیا در ایران می‌باشد.

برند CONTREL ایتالیا شامل ۴ دسته از محصولات است که شامل ارت لیکیج و کوربالانس، رله های ایزوله، تجهیزات اندازه‌گیری، پنجره آلارم ،TCS و ….. می باشد .

کاتالوگ ارت لیکیج و کوربالانس

کاتالوگ TCS

کاتالوگ تجهیزات اندازه گیری

کاتالوگ رله های ایزولاسیون و عایقی

کاتالوگ پنجره آلارم