در صورت تمایل برای پیوستن به شرکت الکترو پدیـده آلفا، رزومه‌ی خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.

career@epalpha.com

همچنین جهت اطلاع از فرصت‌های شغلی مورد نیاز مجموعه، الکترو پدیـده آلفا را در تلگرام و توییتر دنبال کنید.